V muzeu se nudit nebudete!

Spousty skvělých zážitků nabízíme návštěvníkům během komentovaných prohlídek muzeem. Nudit se při prohlídce rozhodně nebudete, na své by si měl zkrátka přijít opravdu každý z vás. Chcete se na chvíli vrátit v čase do doby malých krámků, ve kterých to vonělo kořením, čerstvým pečivem, cukrlaty nebo praženou kávou? Není nic lehčího! Zavítejte k nám do muzejní expozice kupeckého krámku s původním vybavením z počátku 19. století. Komplet starobylých regálů a šuplíků náležel obchodu koloniálním zbožím zdejšího bohatého obchodníka Tvzkého. Nostalgickou návštěvu obchůdku vám zpříjemní poslech funkčního orchestrionu. Pro všechny, kterým by se mohlo zastesknout po školních dnech či létech, je připravena muzejní školní třída z konce 19. a poč. 20. st. s ukázkou dobového nábytku, náčiní a pomůcek. Stačilo by jen zasednout.

Milovníky výtvarného umění potěší expozice věnovaná dílům místních rodáků - ak. malířů T. F. Šimona, F. Zikmunda a V. Černého. 

Nepřehlédnutelná je roubená chaloupka z roku 1789 v těsném sousedství muzea s expozicí z roku 2019 Pěstování a zpracování lnu a vlny. Odvážlivci z řad návštěvníků si některé dovednosti mohou dokonce vyzkoušet. Myslíte, že zvládnete tkaní na tkalcovském stavu nebo příst na kolovrátku? Nenechte se přemlouvat a přijeďte to vyzkoušet!

 

Roubená chalupa z roku 1789

Roubená chalupa postavená v roce 1789 (1814)? , je památkově chráněná. V roce 1941 byla zakoupena Muzejním spolkem pro Železnici a okolí za účelem muzea. Dnes je ukázkou původní architektury místa. Uvnitř je dobově vybavena a je zde zachována černá kuchyně a instalován tkalcovský stav. 

cerna_kuchyne_v_roubene_chalupe.jpg     muzejni_roubena_chalupa_c_p_94__postavena_v_roce_1789_zachovala_cerna_kuchyne__vybavena_predmety_z_18_-19_stol__komentovana_prohlidka.jpg

Kupecký krám 

Dům s kupeckým krámkem si nechal postavit bohatý obchodník Václav Tvrský, který ho věnoval jako svatební dar svému synovi Václavu Tvrskému a jeho manželce Františce v roce 1817. Nachází se v přízemí muzea. Jsou zde zachovány původní kupecké regály i pult z první poloviny 19.století. Vystaveny jsou předměty denní potřeby i řemeslné nástroje našich předků z minulého i předminulého století, tiskařské formy na modrotisk, perníkové formy a další předměty. Můžete si zde poslechnout i funkní orchestrion. 

kramek1.jpg      orchestrion.jpg

Školní třída z konce 19.stol. a počátku 20.stol.

Ukázka školní třídy s lavicemi, tabulí, stará školní vysvědčení (nejstarší pochází z roku 1788) aj. Také se zde dozvíte z čeho se například vyráběl školní inkoust.

 OBRÁZEK : skola_na_web.jpg

 Cechy v Železnici - momentálně uzavřena

  V Železnici bývalo šest cechů. Jejich život se řídil přísnými cechovními pravidly. Příslušníci jednotlivých cechů se bez povolení vrchního cechmistra nemohli stěhovat ani ženit. V této expozici jsou vystaveny praporce jednotlivých cechů, cechovní znaky, pokladnice a některé z oltářních figur cechu tkalcovského. Některé předměty pocházejí až 18. stol. Takto velkou sbírku neuvidíte v širokém okolí. 

OBRÁZEK : inventar_cechy_005.jpg    OBRÁZEK : inventar_cechy_008.jpg

Lidové bydlení - přemístěna v roubené chalupě

 Kdo je milovníkem malovaných skříní, nebude zklamán. Skříně, kameninové nádobí, dětská kolébka, talíře, mísy, svatební věnečky a předměty denní potřeby vykouzlí atmosféru minulých století. V místnosti jsou také vystavena lomenicová prkna ze zaniklých chalup ze Železnice a jejího okolí. Nejstarší je datováno rokem 1761 a nápisy na nich o tom, kdo a kdy chalupu vystavěl, jsou krásně čitelné.

 OBRÁZEK : inventar_lidove_bydleni_008.jpg  OBRÁZEK : inventar_lidove_bydleni_007.jpg

Paleontologie a mineralogie

Okolí Železnice patří ke geologicky velmi zajímavým oblastem. Stýkají se zde dva paleontologicky velmi bohaté sedimentární celky – starší, svrchnokarbonský (stupeň pennsylvan – ca 320 mil. let) a mladší, svrchnokřídový (svrchní turon –cca 89 mil. let). V sedimentech, které vznikaly v oblastech mělkých průtočných jezer, se zachovala jak flóra, tak i fauna. Zachovány jsou také čeřiny, bahenní praskliny, odtokové rýhy nebo otisky dešťových kapek. Uloženiny mělkého křídového moře (součást české křídové pánve) vystupují na několika místech v okolí Železnice – Zámezí, na Těšíně a slavnou lokalitou byl i obecní lom Na Váze. Mezi nejvýznamnější patří velké loděnky a gigantičtí amoniti (až 1 m v průměru), bohatá společenstva mlžů a plžů, ježovek, mořských červů, atd. Jedná se o jedny z paleontologicky nejbohatších lokalit křídového stáří v České republice.

Geologickou pestrost Železnicka ještě zvýrazňují vulkanické horniny a tělesa permského (ca 290 mil. let) a třetihorního (miocénního . ca 17 mil. let) stáří. Zejména permské bazalty obsahují bohaté partie s geodami achátů, chalcedonů, polohy jaspisů, ametysty, křišťály a další minerály. Pozoruhodné jsou i nálezy českých granátů v oblasti Bradlecké Lhoty.
Kromě cenných a velmi zajímavých sběrů z bezprostředního okolí Železnice, jsou ve sbírce pozoruhodné kolekce zkamenělin z oblasti jižní a východní Moravy. 

 OBRÁZEK : dsc_0196.jpg  achat__lesteny_z_jedne_strany_zbarveni_do_rezata_z_duvodu_vyskytu_zeleza__uvnitr_jsou_krystaly_kristalu__13x6_2x7cm_zeleznice.jpg

František Zikmund 

Rodák ze Železnice /1893/, akademický malíř. Byl synem železnického kupce. V dětství se setkal s Františkem Kavánem, který v Železnici pobýval, nosil mu stojan a malířské potřeby, sledoval ho při práci. Tehdy vytvořil své první malířské pokusy. V muzeu jsou zastoupeny některé jeho olejomalby a akvarely, místnost je vybavena nábytkem z jeho pražského atelieru. Součástí expozice je malířův stojan, paleta se štětci a špachtlemi a dřevěný kufřík s barvami.

T.F. Šimon 

Malíř, grafik, mistr leptu, ilustrátor a pedagog, narozen v Železnici 13.5.1877. Z jeho podnětu vzniklo sdružení českých umělců – grafiků Hollar. Byl vášnivým cestovatelem, z jeho cest vznikla řada leptů, suchých jehel a dřevorytů. Vystaveny jsou také malířovy olejomalby. Jeho obrazy jsou také v Národní galerii v PrazeExpozice je doplněna sbírkou skla a porcelánu z muzejního depozitáře. https://stopy-starych-casu4.webnode.cz/t-f-simon/

Antonín Chmelík  

Malíř našeho kraje, velký kreslíř a dokumentátor starých roubených chalup ve Žďáru u Kumburku, kde se v roce 1924 narodil. Zdokumentoval  ve více než 300 kresbách také chalupy v Syřenově, Bradlecké Lhotě a na jiných místech. Vystaveny jsou jeho kresby z různých míst a osobní malířovy věci, které muzeu darovala jeho manželka, paní Miroslava Chmelíková.

Věnceslav Černý

Věnceslav Černý (27. ledna 1865, Staré Benátky, nyní součást Benátek nad Jizerou – 15. dubna 1936, Mladá Boleslav) byl český malíř a ilustrátor. Nějaký čas působil i v Železnici, měl zde ateliér, založil loutkové divadlo, namaloval místnímu ochotnickému divadlu kulisy, navrhl sochu Jana Husa na náměstí, ilustroval knihu Aloise Jiráska Staré pověsti české. Vystavujeme jeho loutky. https://stopy-starych-casu4.webnode.cz/v-cerny/

Válka 1866 - momentálně uzavřena

Okolí Železnice bylo přímým dějištěm jedné z největších bitev. Byla svedena 29.6.1866. Výstava zachycuje trojrozměrné předměty, které připomínají obě válčící strany. Vystaveny jsou čáky rakouských důstojníků, pruské přilby, četné nálezy z bojiště či věnec z roku 1866, který přivezla na hrob svého milého jeho snoubenka. Součástí výstavy je i mapa bojiště a fotografie pomníků války v Železnici i jejím okolí.

Budova pošty, která je hned vedle muzea, sloužila tenkrát jako vojenský lazaret. 

OBRÁZEK : inventar_valka_1866_001.jpg OBRÁZEK : inventar_valka_1866_003.jpg