Roubená chalupa z roku 1789

Roubená chalupa postavená v roce 1789 (1814)? , je památkově chráněná. V roce 1941 byla zakoupena Muzejním spolkem pro Železnici a okolí za účelem muzea. Dnes je ukázkou původní architektury místa. Uvnitř je dobově vybavena a je zde zachována černá kuchyně a instalován tkalcovský stav. 

cerna_kuchyne_v_roubene_chalupe.jpg     muzejni_roubena_chalupa_c_p_94__postavena_v_roce_1789_zachovala_cerna_kuchyne__vybavena_predmety_z_18_-19_stol__komentovana_prohlidka.jpg

Kupecký krám 

Dům s kupeckým krámkem si nechal postavit bohatý obchodník Václav Tvrský, který ho věnoval jako svatební dar svému synovi Václavu Tvrskému a jeho manželce Františce v roce 1817. Nachází se v přízemí muzea. Jsou zde zachovány původní kupecké regály i pult z první poloviny 19.století. Vystaveny jsou předměty denní potřeby i řemeslné nástroje našich předků z minulého i předminulého století, tiskařské formy na modrotisk, perníkové formy a další předměty. Můžete si zde poslechnout i funkní orchestrion. 

kramek1.jpg      orchestrion.jpg

Školní třída z konce 19.stol. a počátku 20.stol.

Ukázka školní třídy s lavicemi, tabulí, stará školní vysvědčení (nejstarší pochází z roku 1788) aj. Také se zde dozvíte z čeho se například vyráběl školní inkoust.

 OBRÁZEK : skola_na_web.jpg

 Cechy v Železnici

  V Železnici bývalo šest cechů. Jejich život se řídil přísnými cechovními pravidly. Příslušníci jednotlivých cechů se bez povolení vrchního cechmistra nemohli stěhovat ani ženit. V této expozici jsou vystaveny praporce jednotlivých cechů, cechovní znaky, pokladnice a některé z oltářních figur cechu tkalcovského. Některé předměty pocházejí až 18. stol. Takto velkou sbírku neuvidíte v širokém okolí. 

OBRÁZEK : inventar_cechy_005.jpg    OBRÁZEK : inventar_cechy_008.jpg

Lidové bydlení

 Kdo je milovníkem malovaných skříní, nebude zklamán. Skříně, kameninové nádobí, dětská kolébka, talíře, mísy, svatební věnečky a předměty denní potřeby vykouzlí atmosféru minulých století. V místnosti jsou také vystavena lomenicová prkna ze zaniklých chalup ze Železnice a jejího okolí. Nejstarší je datováno rokem 1761 a nápisy na nich o tom, kdo a kdy chalupu vystavěl, jsou krásně čitelné.

 OBRÁZEK : inventar_lidove_bydleni_008.jpg  OBRÁZEK : inventar_lidove_bydleni_007.jpg

Paleontologie a mineralogie

Okolí Železnice patří ke geologicky velmi zajímavým oblastem. Stýkají se zde dva paleontologicky velmi bohaté sedimentární celky – starší, svrchnokarbonský (stupeň pennsylvan – ca 320 mil. let) a mladší, svrchnokřídový (svrchní turon –cca 89 mil. let). V sedimentech, které vznikaly v oblastech mělkých průtočných jezer, se zachovala jak flóra, tak i fauna. Zachovány jsou také čeřiny, bahenní praskliny, odtokové rýhy nebo otisky dešťových kapek. Uloženiny mělkého křídového moře (součást české křídové pánve) vystupují na několika místech v okolí Železnice – Zámezí, na Těšíně a slavnou lokalitou byl i obecní lom Na Váze. Mezi nejvýznamnější patří velké loděnky a gigantičtí amoniti (až 1 m v průměru), bohatá společenstva mlžů a plžů, ježovek, mořských červů, atd. Jedná se o jedny z paleontologicky nejbohatších lokalit křídového stáří v České republice.

Geologickou pestrost Železnicka ještě zvýrazňují vulkanické horniny a tělesa permského (ca 290 mil. let) a třetihorního (miocénního . ca 17 mil. let) stáří. Zejména permské bazalty obsahují bohaté partie s geodami achátů, chalcedonů, polohy jaspisů, ametysty, křišťály a další minerály. Pozoruhodné jsou i nálezy českých granátů v oblasti Bradlecké Lhoty.
Kromě cenných a velmi zajímavých sběrů z bezprostředního okolí Železnice, jsou ve sbírce pozoruhodné kolekce zkamenělin z oblasti jižní a východní Moravy. 

 OBRÁZEK : dsc_0196.jpg  achat__lesteny_z_jedne_strany_zbarveni_do_rezata_z_duvodu_vyskytu_zeleza__uvnitr_jsou_krystaly_kristalu__13x6_2x7cm_zeleznice.jpg

František Zikmund 

Rodák ze Železnice /1893/, akademický malíř. Byl synem železnického kupce. V dětství se setkal s Františkem Kavánem, který v Železnici pobýval, nosil mu stojan a malířské potřeby, sledoval ho při práci. Tehdy vytvořil své první malířské pokusy. V muzeu jsou zastoupeny některé jeho olejomalby a akvarely, místnost je vybavena nábytkem z jeho pražského atelieru. Součástí expozice je malířův stojan, paleta se štětci a špachtlemi a dřevěný kufřík s barvami.

T.F. Šimon 

Malíř, grafik, mistr leptu, ilustrátor a pedagog, narozen v Železnici 13.5.1877. Z jeho podnětu vzniklo sdružení českých umělců – grafiků Hollar. Byl vášnivým cestovatelem, z jeho cest vznikla řada leptů, suchých jehel a dřevorytů. Vystaveny jsou také malířovy olejomalby. Jeho obrazy jsou také v Národní galerii v PrazeExpozice je doplněna sbírkou skla a porcelánu z muzejního depozitáře. https://stopy-starych-casu4.webnode.cz/t-f-simon/

Antonín Chmelík  

Malíř našeho kraje, velký kreslíř a dokumentátor starých roubených chalup ve Žďáru u Kumburku, kde se v roce 1924 narodil. Zdokumentoval  ve více než 300 kresbách také chalupy v Syřenově, Bradlecké Lhotě a na jiných místech. Vystaveny jsou jeho kresby z různých míst a osobní malířovy věci, které muzeu darovala jeho manželka, paní Miroslava Chmelíková.

Věnceslav Černý

Věnceslav Černý (27. ledna 1865, Staré Benátky, nyní součást Benátek nad Jizerou – 15. dubna 1936, Mladá Boleslav) byl český malíř a ilustrátor. Nějaký čas působil i v Železnici, měl zde ateliér, založil loutkové divadlo, namaloval místnímu ochotnickému divadlu kulisy, navrhl sochu Jana Husa na náměstí, ilustroval knihu Aloise Jiráska Staré pověsti české. Vystavujeme jeho loutky. https://stopy-starych-casu4.webnode.cz/v-cerny/

Válka 1866 

Okolí Železnice bylo přímým dějištěm jedné z největších bitev. Byla svedena 29.6.1866. Výstava zachycuje trojrozměrné předměty, které připomínají obě válčící strany. Vystaveny jsou čáky rakouských důstojníků, pruské přilby, četné nálezy z bojiště či věnec z roku 1866, který přivezla na hrob svého milého jeho snoubenka. Součástí výstavy je i mapa bojiště a fotografie pomníků války v Železnici i jejím okolí.

Budova pošty, která je hned vedle muzea, sloužila tenkrát jako vojenský lazaret. 

OBRÁZEK : inventar_valka_1866_001.jpg OBRÁZEK : inventar_valka_1866_003.jpg