Městečko Železnice leží tam, kde se stýká oblast Českého ráje a podhůří Krkonoš, v prosluněné kotlince, která je lemována kopci Bradlecem, Táborem, Kozlovem a Zebínem. 

Muzeum má č. p. 181 a nachází se v čele Muzejního náměstí v sousedství kostela sv. Jiljí. 

Vlastivědné muzeum a Galerie T. F. Šimona v Železnici

Návštěvníky srdečně zveme na komentovanou prohlídku muzeem. Můžete zde zhlédnout kupecký
krámek s původním vybavením z počátku 19. století s poslechem funkčního orchestrionu. V dalších
expozicích se dozvíte o historii města Železnice, která vás zavede v expozici Archeologie až
do období neolitu nebo v expozici Paleontologie se dostanete do období prvohor.

Expozice Školní třída z konce 19. a počátku 20. století nabízí ukázku původního vybavení školní třídy. Další expozice jsou věnovány výtvarným dílům zdejších rodáků akademických malířů T. F. Šimona, F. Zikmunda a V. Černého.

V roubené chalupě se dozvíte, jak žili naši předkové, uvidíte zde nástroje, nářadí, nábytek a jiné předměty, které používali k běžnému životu.

V expozici Zpracování lnu a vlny se dozvíte vše o prastarém řemesle tkalcovství. Můžete si i vyzkoušet tkát na tkalcovském stavu nebo příst na kolovrátku.

Bohužel expozice Válka 1866 a Cechy v Železnici jsou po dobu rekonstrukce zadní části muzea uzavřeny.

Těšíme se na Vaši návštěvu.

 

Otevírací doba:
01. 05. 2020 – 31. 09. 2020 úterý až neděle 9:00 – 11:30 a 13:00 – 16:30
01. 10. 2020 - 30. 04. 2020 středa, čtvrtek a pátek 9:00 – 11:30 a 13:00 – 16:30

https://muzeumzeleznice.webk.cz/, muzeum@zeleznice.net, 732 836 309